Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2010

GiveMeSoul
2619 79ac 500
To mój pierwszy post ;)
Więc tak jestem Artur znajomi mówią na mnie Graba.
Mam 15 lat interesuje się Informatyką, Sztukami Walki i chyba jak każdy chłopak Dziewczynami.Staram się być Tolerancyjny...
Lubię w wolnym czasie wypadać ze znajomymi na miasto do kina lub na basen.. lub sam odprężyć się w domu przed komputerem słuchając dobrej muzyki :)...Co do muzyki to słucham wszystkiego co wpadnie mi w ucho na dzień dzisiejszy chyba Reggae słucham najczęściej.Nie wiem co dalej pisać więc jeśli ktoś będzie miał jakies pytania śmiało pisać na gg :)

Nr: 3325414
Reposted fromGiveMeSoul GiveMeSoul
GiveMeSoul
GiveMeSoul
2619 79ac 500
To mój pierwszy post ;)
Więc tak jestem Artur znajomi mówią na mnie Graba.
Mam 15 lat interesuje się Informatyką, Sztukami Walki i chyba jak każdy chłopak Dziewczynami.Staram się być Tolerancyjny...
Lubię w wolnym czasie wypadać ze znajomymi na miasto do kina lub na basen.. lub sam odprężyć się w domu przed komputerem słuchając dobrej muzyki :)...Co do muzyki to słucham wszystkiego co wpadnie mi w ucho na dzień dzisiejszy chyba Reggae słucham najczęściej.Nie wiem co dalej pisać więc jeśli ktoś będzie miał jakies pytania śmiało pisać na gg :)

Nr: 3325414
Reposted byGiveMeSoul GiveMeSoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl